בטחונות, העמדת בטחונות בחשבון הבנק

כאמור במאמרים קודמים, תפקיד הבנק הוא למכור כסף ללקוח ולוודא שהכסף שניתן ללקוח יחזור לבנק בתנאים המוסכמים עימו. הווה אומר, אם ניתנה הלוואה ללקוח של 10,000 ש"ח למשך שנתיים, על הבנק לוודא מראש שללקוח קיימת יכולת החזר מתאימה. במידה והבנק חושש לכספו ולקבלתו חזרה יש לו הזכות לבקש בטחונות ולהתנות את מתן האשראי בקבלת בטחונות מאת הלקוח.
בטחונות זהו שם כולל לאפשרויות שונות שיש ללקוח להרגיע את הבנק בדבר החזרת הכספים. דוגמאות להעמדת בטחון לטובת הבנק יכול להיות  כסף נזיל שישועבד, רכב או נכס אחר, שעבוד כסף מחשבון אחר, ערבות צד ג' ועוד, כפי שמפורט במצגת על בנקאות, בה ניתן לצפות בלחיצה כאן.
עליך כלקוח לשמור על האינטרסים שלך. נסה שלא להעמיד בטחונות בכדי לשמור על האפשרות להעמידם בהמשך מול אשראי נוסף אם תרצה בכך. בנוסף, על איכות הביטחון יש צורך לבוא בדברים עם הבנק שהרי ככל שאיכותו טובה הינך משעבד נכס שלא תוכל אתה להשתמש בו לאורך תקופת האשראי.
לבנק יש את האפשרות לבקש בטחונות והוא יעשה זאת. ראשית בכדי להבטיח את קבלת הכסף בחזרה ושנית בכדי לשפר את הרווחיות מן העסקה. מכיוון שברגע שבנק משעבד כסף הוא לא נדרש להפריש כספים לבנק ישראל מול העסקה (ניתן ללמוד לעומק את הנושא תחת המונח הלימות הון).
ביום שהסכמת להעמיד בטחונות לטובת אשראי יש מקום לנסות ולהוריד את מחיר האשראי. זאת אומרת, לדון על הפחתת הריבית ובמידת הצורך פריסת האשראי למועדים המיטביים מבחינתך.

לכן:
יש להימנע מלהעמיד בטחונות.
יש להימנע מלהעמיד בטחונות נזילים או כאלה שהגבלת הסחר בהן יפגע בך.
במידה והנך משעבד נכס:
לנסות ולשעבד את מה שנוח לך לשעבד.
לדון על תנאי האשראי.
בכל מקרה להודות לבנקאי  :-)

בהצלחה!
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה